Clubgeschiedenis

Hapkido Chung Do Rekem is een zelfstandige sportclub uit Lanaken (Rekem) die zich richt op het aanbieden van individuele en groepslessen in de Koreaanse gevechtskunst Hapkido. Wij zijn erop gericht mensen de kans te bieden om op een aangename en gezonde manier te ontspannen. Wij leveren kampioenen op alle niveaus en in iedere betekenis van het woord. 

Onder leiding een ervaren team aan instructeurs wordt er begeleid gesport op verschillende niveaus en in afzonderlijke groepen. Daarnaast is het bij ons ook mogelijk privélessen te volgen.

De club werd opgericht door hoofdinstructeur Rony Dassen, maar inmiddels staat een team van een tiental lesgevers paraat om iedereen op te nemen in de club en de technieken van de oosterse krijgskunst meester te worden.

In onze club vinden wij het belangrijk dat iedereenjong en oud – onze prachtige sport kan beoefenen. Je ziet bij ons dan ook vaak dat zowel ouders als kinderen lid zijn.

Waar de meeste sportscholen zich uitsluitend richten op de fysieke aspecten van de vechtsport richten wij ons ook op het opbouwen van een sterk karakter en de ontwikkeling van elke leerling in zijn lichamelijke en mentale vooruitgang en weerbaarheid.

Bij ons is het de bedoeling dat je een aangename vorm van sport en ontspanning in je leven brengt, maar ook dat Hapkido een echt onderdeel van je leven gaat vormen. Je zult echter merken dat dat vanzelf gebeurt. Eens gebeten door de microbe gaat deze nooit meer weg. 

De club werd opgericht in 1996 door voorzitter en hoofdinstructeur Rony Dassen, die deze school samen met collega Kris Engelen oprichtte met als doel: traditioneel Hapkido onderwijzen en verspreiden.

De naam Chung Do is afgeleid van de verschillende strekkingen waar de gevechtstechnieken in het oude Zuid-Korea in waren onderverdeeld. Chung Do betekent zoveel als ‘rechtdoor-rechtaan’.

Aanvankelijk was de club aangesloten bij de U.N.B.H.U. van dhr. Y. De Wever en na een paar maanden was zij reeds uitgegroeid tot een twintigtal leden. Ondertussen is de club uitgegroeid tot een vaste waarde en naam in de regio en telt ze al meer dan tien opeenvolgende jaren +100 leden!

Door de forse groei van de club bestond er noodzaak om onze leden ook internationaal wat te bieden. Wie gepassioneerd bezig is met deze sport wil namelijk ook de kans krijgen om eens over de grens te kijken hoe dit er daar aan toe gaat, de kans krijgen om in het buitenland bij zusterclubs te trainen en om eventueel het moederland te bezoeken en zich ook daar ‘part of the team’ te voelen. Hapkido speelt een voorname rol in het leven van de clubleden en moet dan ook over de grenzen heen tot vriendschap en mogelijkheden kunnen leiden.

Daarom werd er al snel aansluiting gezocht bij de Belgian-Dutch Hapkido Association die voornamelijk banden onderhield met de Sin Moo Hapkido gemeenschap. In 2010 werd de kans gegrepen om een nog veel breder internationaal netwerk te ontwikkelen en werd er aangesloten bij de World Kido Federation. Deze organisatie met wereldwijd een 800-tal clubs biedt een grote meerwaarde door hun strakke structuur, goede organisatie en de diverse internationale evenementen die ze organiseren. 

Op dit moment hebben we een stabiel hoog niveau bereikt waarbij de doorloopsnelheid van de leden hoog is en het aantal afvallende leden laag. 

We trainen in diverse groepen naargelang leeftijd en behoefte. 

Ieder jaar trainen we meermaals samen met bevriende clubs, nemen we deel aan internationale bijscholingen en participeren we in wedstrijden en seminars

We hebben dus bereikt wat in 1996 vooropgesteld werd: een allesomvattende ‘fun en fit’ sportclub creëren. We blijven er alles aan doen om zoveel mogelijk mensen te bereiken en hen hierbij te betrekken. 

Enkele internationale evenementen: 

Philadelphia and New York 2007

Parijs 2010

World Sin Moo Hapkido Summit Finland 2010

Valencia 2008, 2013, 2016

Oostenrijk 2010, 2014, 2016

Marseille 2009, 2011

South-Korea Sin Moo Hapkido Jubileum Seminar 2010

San Francisco WKF Seminar 2011

South-Korea WKF World Championship 2013

Benidorm WKF European Championship 2013

Oelde – German International Seminar 2014, 2016, 2017, 2018, 2019

Zuid-Korea 2017

 • Philadelphia and New York 2007
 • Parijs 2010
 • World Sin Moo Hapkido Summit Finland 2010
 • Valencia 2008, 2013, 2016
 • Oostenrijk 2010, 2014, 2016
 • Marseille 2009, 2011
 • South-Korea Sin Moo Hapkido Jubileum Seminar 2010
 • San Francisco WKF Seminar 2011
 • South-Korea WKF World Championship 2013
 • Benidorm WKF European Championship 2013
 • Oelde – German International Seminar 2014, 2016, 2017, 2018, 2019
 • Zuid-Korea 2017

Helaas konden wij door de Corona-pandemie in 2020 slechts één evenement toevoegen nl. op 07 en 08 maart 2020 een interclub seminar  met enkele bevriende Duitse en Waalse clubs.