Hapkido Chung Do

the Korean Art of Self Defense

Clubgeschiedenis

Hapkido Chung Do Rekem is een zelfstandige sportclub uit Lanaken (Rekem) die zich richt op het aanbieden van individuele en groepslessen in de Koreaanse gevechtskunst Hapkido. Wij zijn erop gericht mensen de kans te bieden om zich op een aangename en gezonde manier te ontspannen en leveren kampioenen op alle niveaus en in elke betekenis van het woord. 

Onder leiding een ervaren team instructeurs wordt er begeleid gesport op verschillende niveaus en in afzonderlijke groepen.

Wij zijn een club die het belangrijk vindt dat iedereen, jong en oud, onze prachtige sport kan beoefenen. Je ziet bij ons dan ook vaak dat zowel ouders als kinderen lid zijn waarbij elk zijn voordeel uit de sport haalt.
Waar veel sportscholen zich uitsluitend richten op de fysieke aspecten van de vechtsport richten wij ons op het opbouwen van een sterk karakter en de ontwikkeling van elke leerling in zijn lichamelijke en mentale vooruitgang en weerbaarheid.

Bij ons is het de bedoeling dat je een heerlijke vorm van ontspanning in je leven brengt maar ook dat Hapkido een echt onderdeel van je leven gaat vormen. Je zult merken dat dat vanzelf gebeurt. Eens gebeten door de microbe gaat deze nooit meer weg. 

De naam Chung Do is afgeleid van de verschillende strekkingen waar de gevechtstechnieken in het oude Zuid-Korea in waren onderverdeeld. Chung is ook een vaak voorkomende (familie)naam in Korea. Het Koreaanse woordenboek definieert het woord chung als: gevoel, liefde, passieDo betekent letterlijk: de weg, de kunst en gaat gepaard met een bepaalde geestelijke houding namelijk: hoffelijkheid, integriteit, doorzettingsvermogen en zelfcontrole

Chung Do betekent zoveel als ‘rechtdoor-rechtaan’

De club werd opgericht door Rony Dassen op vraag en aanmoediging van meerdere mensen en na amper twee maanden telde de club al een twintigtal leden. Van bij de start was de club aangesloten bij de U.N.B.H.U. van dhr. Y. De Wever.

Ondertussen is de club uitgegroeid tot een vaste waarde en naam in de regio en telt ze al meer dan vijftien opeenvolgende jaren meer dan 100 leden!

Gezien de forse groei van de club bestond er noodzaak om onze leden ook internationaal wat te bieden. Wie gepassioneerd bezig is met deze sport wil namelijk ook de kans krijgen om eens over de grens heen te kijken hoe dit er daar gaat, om in het buitenland bij zusterclubs te trainen en om het moederland te bezoeken en zich ook daar ‘part of the team’ te voelen. Hapkido speelt een voorname rol in het leven van de clubleden en leidt dan ook over de grenzen heen tot vriendschap en mogelijkheden.

Daarom werd er al snel aansluiting gezocht bij de Belgian-Dutch Hapkido Association die voornamelijk banden onderhield met de World Sin Moo Hapkido Association.

In 2010 werd de kans gegrepen om een nog veel breder internationaal netwerk te ontwikkelen en werd er aangesloten bij de World Kido Federation. Deze organisatie met wereldwijd een 800-tal clubs biedt een grote meerwaarde door hun strakke structuur, goede organisatie en de diverse internationale evenementen die ze organiseren. 

Op dit moment hebben we een stabiel hoog niveau bereikt waarbij de doorloopsnelheid van de leden hoog is en het aantal afvallende leden laag. 

We trainen in diverse groepen naargelang leeftijd en behoefte. 

Elk jaar trainen we meermaals samen met bevriende (internationale) clubs, nemen we deel aan internationale bijscholingen en participeren we in wedstrijden en seminars. 

We hebben dus bereikt wat bij de oprichting vooropgesteld werd: een allesomvattende ‘fun en fit’ sportclub creëren.  

Enkele internationale evenementen: 

 • Philadelphia and New York 2007
 • Parijs 2010
 • World Sin Moo Hapkido Summit Finland 2010
 • Valencia 2008, 2013, 2016
 • Oostenrijk 2010, 2014, 2016
 • Marseille 2009, 2011
 • South-Korea Sin Moo Hapkido Jubileum Seminar 2010
 • San Francisco WKF Seminar 2011
 • South-Korea WKF World Championship 2013
 • Benidorm WKF European Championship 2013
 • Oelde – German International Seminar 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023
 • Zuid-Korea 2017
 • Zweden 2019, 2022, 2023

Lees verder: Clubregels